• Agenda

Organisatie

De Nederlandse Lacrosse Bond (NLB) is de bond voor lacrossend Nederland. De lokale lacrosse verenigingen verspreid over Nederland zijn lid van de NLB. De Nederlandse Lacrosse Bond is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met eigen statuten en reglementen. Op haar beurt is de NLB lid van het NOC*NSF, de ELF (Europese Lacrosse Federatie) en de FIL (Federation of International Lacrosse). De NLB is een sportbond met ongeveer 1000 leden. Het bestuur wordt volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers.

Het maken en de uitvoering van het beleid van Nederland Lacrosse (de merknaam van de NLB) is in handen van het dagelijks bestuur. Diverse commissies hebben een belangrijke taak in de uitvoering van dit beleid. De NLB richt zich op de ontwikkeling van de sport in al haar verschijningsvormen. Daarbij probeert de NLB de sport toegankelijk te maken voor iedereen die interesse in lacrosse heeft. Naast het actief promoten van de sport ondersteunt de NLB initiatieven waar mogelijk. Het huidige bestuur bestaat uit een "executive committee" van 6 verschillende functies.  

Samenstelling Executive Committee:

  • Voorzitter:  Tom Thayer
  • Vice-voorzitter: Jasper van der Horst
  • Secretaris:  Helga Lasschuijt
  • Penningmeester:  Stef Groen
  • Programmadirecteur:  Lyle Worthington
  • Hoofd Strategische Partnerships: Friede Berendsen

Rooster van aan- en aftreden bestuursled en NLB            

Overzicht met nevenfuncties bestuursleden NLB en STNL