• Agenda

Reglementen en informatie documenten

Nederland Lacrosse maakt gebruik van reglementen en regelingen. Hieronder staan de belangrijkste reglementen en regelingen weergegeven.

Competitie
De spelregels die Nederland Lacrosse hanteert voor de lacrosse varianten zijn de regels die gesteld zijn door de internationale overkoepelende sportbond, World Lacrosse. Actuele spelregels zijn te vinden op de website van World Lacrosse

Belangrijke reglementen

Statuten en Huishoudelijk reglement

Gedragscode 

Meerjarenplannen

Jaarplannen

Jaarverslagen

Notulen Algemene Ledenvergaderingen