Reglementen en informatie documenten

Nederland Lacrosse maakt gebruik van reglementen en regelingen. Hieronder staan de belangrijkste reglementen en regelingen weergegeven.

Statuten en Huishoudelijk reglement

Statuten NLB 

Huishoudelijk Reglement NLB

Competitie
De spelregels die Nederland Lacrosse hanteert voor de lacrosse varianten zijn de regels die gesteld zijn door de internationale overkoepelende sportbond, de Federation of International Lacrosse (FIL).

Toestemmingsformulier minderjarigen  

Subsidieregeling verenigingen

Overige reglementen

  • Via de website van het NOC*NSF is informatie te vinden over grensoverschrijdend gedrag
  • Toolkit voor clubs beleid grensoverschrijdend gedrag
  • Veiligheidsplan NLB 
  • De NLB conformeert zich aan de reglementen van het Instituut Sportrechtspraak
  • Tuchtreglement ISR
  • Klachtenreglement NLB 

Notulen Algemene Ledenvergaderingen

  • 17 september 2017
  • 18 juni 2017
  • 11 september 2016