Reglementen en informatie documenten

Nederland Lacrosse maakt gebruik van reglementen en regelingen. Hieronder staan de belangrijkste reglementen en regelingen weergegeven.

Statuten en Huishoudelijk reglement

Statuten NLB 

Huishoudelijk Reglement NLB 

Competitie
De spelregels die Nederland Lacrosse hanteert voor de lacrosse varianten zijn de regels die gesteld zijn door de internationale overkoepelende sportbond, World Lacrosse.

Toestemmingsformulier minderjarigen  

Subsidieregeling

Overige reglementen

Notulen Algemene Ledenvergaderingen