• Agenda

Bondsbestuur

Bondbestuur

De Nederlandse Lacrosse Bond is de nationale sportorganisatie die zich toelegt op de ontwikkeling, promotie en groei van lacrosse in Nederland. Met een toegewijd team van bestuurders, coaches en andere vrijwilligers, aangevuld met een enorm enthousiaste en actieve groep spelers, streeft de NLB ernaar om lacrosse toegankelijk te maken voor iedereen en de sport naar een hoger niveau tillen.

Nederlandse Lacrosse Bond is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met eigen statuten en reglementen. Op haar beurt is de NLB lid van het NOC*NSF, de ELF (Europese Lacrosse Federatie) en de FIL (Federation of International Lacrosse). 

Het maken en de uitvoering van het beleid van Nederland Lacrosse (de merknaam van de NLB) is in handen van het dagelijks bestuur. Het bondsbureau en diverse commissies ondersteunen hierbij. 

Samenstelling bondsbestuur:

 • Voorzitter:  Tom Thayer
 • Secretaris: Friede Berendsen
 • Penningmeester:  Helga Lasschuijt
 • Programmadirecteur:  Lyle Worthington

Rooster van aan- en aftreden bestuursled en NLB            

Overzicht met nevenfuncties bestuursleden NLB en STNL                                                                                                                     

Vaste commissies

Kas Commissie

 • Inge Gerrits (active)
 • Joep van de Rijt (active)
 • Edwin Donker (back-up)

 

Spelerscommissie Topsport

Vertegenwoordiging van nationaal team spelers. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies op het topsportbeleid van Nederland Lacrosse.

 • Kimberly Vuurboom 
 • Bellamie Persad
 • Bas Verhaar
 • Jan Jaap van Noort
 • Wilco Mulder
 • Timon Weitkamp
 • Jan-Rutger van Bennekum