• Agenda

Bondsbestuur

De Nederlandse Lacrosse Bond (NLB) is de bond voor lacrossend Nederland. De lokale lacrosse verenigingen verspreid over Nederland zijn lid van de NLB. De Nederlandse Lacrosse Bond is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid met eigen statuten en reglementen. Op haar beurt is de NLB lid van het NOC*NSF, de ELF (Europese Lacrosse Federatie) en de FIL (Federation of International Lacrosse). De NLB is een sportbond met ongeveer 1000 leden. Het bestuur wordt volledig gerund door enthousiaste vrijwilligers.

Het maken en de uitvoering van het beleid van Nederland Lacrosse (de merknaam van de NLB) is in handen van het dagelijks bestuur. Diverse commissies hebben een belangrijke taak in de uitvoering van dit beleid. De NLB richt zich op de ontwikkeling van de sport in al haar verschijningsvormen. Daarbij probeert de NLB de sport toegankelijk te maken voor iedereen die interesse in lacrosse heeft. Naast het actief promoten van de sport ondersteunt de NLB initiatieven waar mogelijk. Het huidige bestuur bestaat uit een "executive committee" van 19 verschillende functies.  

Samenstelling Executive Committee:

 • Voorzitter:  Tom Thayer
 • Vice-voorzitter: Jasper van der Horst
 • Secretaris:  Jasper van der Horst
 • Penningmeester:  Cynthia Bousema
 • Hoofd Financiën: Morgan Haller
 • Programmadirecteur:  Lyle Worthington
 • Hoofd Strategische Partnerships: Jorrit Duininck
 • Hoofd Events: Jonas Heller
 • Hoofd Marketing: Thomas Haitsma
 • Digital Marketing Directeur: Emilio Monaco 
 • Competitie Coördinator:  Jorik van Baal
 • Hoofd Spelersontwikkeling Heren:  Adam Grey
 • Hoofd Spelersontwikkeling Dames: Taylor Brown
 • Webmaster: Wouter van der Horst
 • Hoofd Medische Zaken:  Geerte Olthuis
 • Algemeen Juridisch Advies:  Claire Seijsener
 • Uitvoerend Directeur:  Ercüment Unsurorlu
 • Hoofdscheidsrechter Heren:  Guido van de Lindeloof
 • Hoofdscheidsrechter Dames: Sanne Visser
 • Hoofdscheidsrechter Box: Nick Brinker
 • Hoofd Jeugdontwikkeling:  Friede Berendsen
 • Stichting Topsport Nederland Lacrosse (TNL) en NOC*NSF Liaison:  Sander Palfenier
 • Ledenadministratie: Gijs de Bles

Structuur Bondsbestuur NLB

Rooster van aan- en aftreden bestuursled en NLB            

Overzicht met nevenfuncties bestuursleden NLB en STNL